Trang chủ Arrow Hướng dẫn thanh toán
Arrow

Hướng dẫn thanh toán

Thông tin chuyển khoản như sau:
 
 
- Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank:
 
Chủ Tài Khoản: Vũ Quang Tiến
MSTK: 0551000146576
Ngân Hàng Vietcombank Móng Cái - Chi Nhánh Tiên Yên
 
- Tài Khoản Ngân Hàng Aghibank:
 
Chủ Tài Khoản: Bùi Thị Thảo
MSTK: 8006215013110
Ngân Hàng Aghibank Tiên Yên
 

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng

Hợp tác KD

Thông tin cửa hàng